Inschrijving:
Nieuwe inzichten in de diagnose van het metabool syndroom in het laboratorium

Uw inschrijving is enkel geldig na:

  • of overschrijving van het bedrag op rekeningnummer BE 22 001 2653115 47
    met mededeling: BDB22 BVLT14 + uw naam en voornaam
  • of betaling met elektronische opleidingscheques

De uiterste inschrijvingsdatum is de woensdag 26 maart 2014. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief, fax of e-mail) min. 7 werkdagen voor aanvang. Zoniet blijft het volledige bedrag verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich evenwel steeds laten vervangen.

Naam *  
Voornaam *  
E-mailadres *    
Telefoon
Fax
GSM
Adres
Postcode
Gemeente
Instelling
BTW-nr.
Syllabus
Ik ben


Lid nr.